Anaokulu

Türkçe dil etkinlikleri, okuma ve yazmaya hazırlık, mental aritmetik, fen ve doğa, müzik, yoğunlaştırılmış İngilizce, tarım uygulamaları, resim, drama, mutfak çalışmaları, yoga, halk oyunları ve satranç etkinlikleri içerir.

4, 5 ve 6 yaşındaki çocuklara yönelik olan anaokulumuz, geleceğin eğitim sistemlerinden biri olan düşünme becerileri, fark etme ve hızlı algılama kabiliyetlerini kazandırarak kendilerine olan güvenlerinin artması sağlanmaktadır. Bu kapsamda öğrenme, anlama, uygulama, analiz, sentez ve karar verme becerilerinin gelişmesiyle öğrenci en iyi şekilde geleceğe hazırlanır.

ozel soke ege koleji anaokulu

İlkokul ve Ortaokul

ozel soke ege koleji orta okul ve lise

İlkokul ve ortaokuldaki eğitim programımız, öğrenme sürecini etkin kılan, araştırmaya dönük, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi geliştiren, yapılandırıcı yaklaşımı, çoklu zeka yaklaşımı, etkin öğrenme, iş birlikli öğrenme yöntemleriyle öğrenci merkezli modeli benimseyen, bireysel farklılıkları dikkate alan bir yapı olarak oluşturulmuştur.

Danışman öğretmen sistemiyle öğrenci takibi, veli – okul iş birliğinin sağlı bir şekilde işlemesi sağlanmaktadır. Cito iş birliği Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS), çocuklarımızın eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemekte, onları güçlü oldukları alanlara yönlendirmek ve gelişmeye ihtiyaç duydukları alanlarda da gerekli önlemleri almamızı sağlayacak veriler ortaya koymaktadır.

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi temel becelerilerin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüşme sunma gibi akademik becerilerin de kazanımları hedeflenmektedir.

Yabancı dili gerçek hayatla bağdaştırıp kullanmak ve problem çözme becelerini geliştirmek için her sınıf seviyesinde çeşitli eğlenceli konuşma etkinliklerine yer verilir (Treasure hunt, Speeling Bee, Flea Bazaar gibi).

Öğrencilerimiz İngilizcedeki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge ve Oxford sınvlarına girmektedirler.

ozel soke ege koleji yabanci dil

Çözüm Ortaklarımız

meb
thinking-schools-internation
oxford
scolarest
cito
tvf