Anaokulu

Türkçe dil etkinlikleri, okuma ve yazmaya hazırlık, mental aritmetik, fen ve doğa, müzik, yoğunlaştırılmış İngilizce, tarım uygulamaları, resim, drama, mutfak çalışmaları, yoga, halk oyunları ve satranç etkinlikleri içerir.

4, 5 ve 6 yaşındaki çocuklara yönelik olan anaokulumuz, geleceğin eğitim sistemlerinden biri olan düşünme becerileri, fark etme ve hızlı algılama kabiliyetlerini kazandırarak kendilerine olan güvenlerinin artması sağlanmaktadır. Bu kapsamda öğrenme, anlama, uygulama, analiz, sentez ve karar verme becerilerinin gelişmesiyle öğrenci en iyi şekilde geleceğe hazırlanır.

ozel soke ege koleji anaokulu

İlkokul ve Ortaokul

ozel soke ege koleji orta okul ve lise

İlkokul ve ortaokuldaki eğitim programımız, öğrenme sürecini etkin kılan, araştırmaya dönük, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi geliştiren, yapılandırıcı yaklaşımı, çoklu zeka yaklaşımı, etkin öğrenme, iş birlikli öğrenme yöntemleriyle öğrenci merkezli modeli benimseyen, bireysel farklılıkları dikkate alan bir yapı olarak oluşturulmuştur.

Danışman öğretmen sistemiyle öğrenci takibi, veli – okul iş birliğinin sağlı bir şekilde işlemesi sağlanmaktadır. Cito iş birliği Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS), çocuklarımızın eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemekte, onları güçlü oldukları alanlara yönlendirmek ve gelişmeye ihtiyaç duydukları alanlarda da gerekli önlemleri almamızı sağlayacak veriler ortaya koymaktadır.

Anadolu Lisesi

Özel Söke Ege Koleji olarak lise öğrencilerimize verdiğimiz sınav içerikli ders programıyla öğrencilerimizi en başarılı üniversitelere yerleştirmeyi asli görevimiz olarak görüyoruz.

Tecrübeli kadromuzun da etkisiyle 9. ve 10. sınıfta YGS ve LYS sistemine dair sağlam temeller atılırken 11. ve 12. sınıflarda yoğunlaştırılmış bir üniversite hazırlığı yapılmaktadır.

Tüm eğitim çalışmalarımızın okulda gerçekleşmesi sayesinde öğrencilerimizin ders dışı saatlerini ve hafta sonu bir günlerini kendi kişisel gelişimlerine ve hobilerine ayırlamalarına imkân tanıyoruz.

Özel Söke Ege Koleji Gelecek Planlama Programı ile birlikte akademik başarıyı yaşam başarısına dönüştürme olanağı sunuyoruz.

ege koleji lise ana sayfa

Yabancı Dil Eğitimi

ozel soke ege koleji yabanci dil

Yabancı dil eğitimi sürecinde dilin kültür özelliklerini yansıtan bir atmosfer oluşturularak dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi temel becelerilerin yanı sıra not alma, zamanı etkili kullanma, topluluk önünde görüşme sunma gibi akademik becerilerin de kazanımları hedeflenmektedir.

Yabancı dili gerçek hayatla bağdaştırıp kullanmak ve problem çözme becelerini geliştirmek için her sınıf seviyesinde çeşitli eğlenceli konuşma etkinliklerine yer verilir (Treasure hunt, Speeling Bee, Flea Bazaar gibi).

Öğrencilerimiz İngilizcedeki başarılarını görmek ve kendilerini uluslararası anlamda değerlendirmek için Cambridge ve Oxford sınvlarına girmektedirler.

Çözüm Ortaklarımız

meb
thinking-schools-internation
oxford
scolarest
cito
tvf